AEF14

AEF 3

AEF 11

AEF1

AEF9

AEF12

AEF 5

AEF 7

AEF 8

نمرات فشرده(مرداد۹۶)

۱C

Intro B

نمرات بخش کامپیوتر Network+

فرم اعلام نتایج

موسسه فرهنگ گستر در نظر دارد دوره های وِزه مرداد ماه در این موسسه برگزار کند

Linux روزهای یکشنبه و سه شنبه ۱۹ تا ۲۱

CCNA  ——————-یک شنبه و سه شنبه ۱۹ تا ۲۱

NETWORK —————-روزهای زوج ۱۷ تا ۱۹

VMWARE VCP ——————روزهای پنجشنبه و جمعه (آغاز کلاس هفته اینده ۹۶/۰۵/۱۹)ساعت ۱۴

وب و سی شارپ ———————– روزهای پنجشنبه و جمعه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید

۳۲۴۴۱۲۳۲

 

 

 

۱

 

s4.g.مهتا کرمی – Copy

s1.g.مهتا کرمی

s1.b.مهتا کرمی

s1.b.karami

karami.s1 g

f2b.b.مهتا کرمی -

spark3h.b

spark3b(b)

h3a1.b

 

mohammadi.f3d(t).g

f2c.mohammadi.g

f2a.g.محمدی

f3a(t).g.eslami

eslami.f3c(t).g

eslami.f3c(t).b

 

askari.f4e(k).b. – Copy

askari.f4d(k).g – Copy

askari.f3b(t).g

askari.b

f2b(k).b.soltani

f2a.g.soltani

f2a.b.soltani

3c(k). girls.soltani