دوره مجازی سازی

vmware

دوره های امنیت شبکه

photo_2016-11-08_19-45-2

نمرات خانم مشکبار

Report sheet passages2c

نمرات خانم عسکری (۱b)

۱bNovember 2016

نمرات خانم ثمره ( INTRO C)

Intro C (final)(3)

نمرات آقای جعفری (INTRO A)

Intro A-November 2016

نمرات آقای جعفری (AEF8)

AEF 8 November 2016

نمرات آقای جعفری (AEF1)

AEF 1 November 2016

AEF11

AEF6

 

 

Starter 2 boys ms bahrami

starter 2 girls ms bahrami

starter 3 girls ms bahrami

starter 4 girls ms bahrami