نمرات network

۱اعلام نتایج

 

۲اعلام نتایج

۳B

3C

AEF 3

AEF 4

AEF 8

AEF1

AEF2

aef7

aef10

AEF13

fce1

pass 2a

نمرات آقای میر محمدی

۱اعلام نتایج

 

شروع ترم زبان

photo_2017-01-31_20-16-13

آغاز دوره های فشرده زبان انگلیسی (مکالمه در ۹۰ شب )و فرانسه
شنبه ۱۶ بهمن ماه
فرهنگ گستر  ۳۲۴۶۱۱۵۳

با سلام موسسه فرهنگی وهنری فرهنگ گستر در نظر دارد  دوره های ذیل را در موسسه فرهنگ گستر برگزار کند :

دوره CCNA روزهای جمعه ۱۵ تا ۲۰

دوره MTCNA روزهای فرد ۱۵ تا ۱۷

دوره NETWORK روزهای زوج ۱۷ تا ۱۹

دوره جاوا عصر های جمعه ۱۶ تا ۲۰

دوره های وب و سی شارپ روزهای پنجشنبه و جمعه یک هفته در میان

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید

۳۲۴۴۱۲۳۲۲

نمرات بخش خردسالان

fairyland4a(teens)

fairyland4c(teens)

نمرات بخش زبان خردسالان

Fairy land 4b(t) Boys آقای اشرف زاده

Fairy land 4b(t) Boys خانم جاودان

F3a(T) girls خانم پیشگر

F3a(T) boys خانم پیشگر

S1 boys خانم بهرامی

S2 boys خانم بهرامی

S4 boys خانم بهرامی

S2 girls خانم سام

S4 girls خانم سام

Fairy land 2d Girls خانم محمدی

Fairy land 4d Girls خانم محمدی

S3 girls خانم ذهبی

S4 boys خانم ذهبی

S4 girls خانم ذهبی

 

Fairy land 2b(k) girls انسیه احمدی

Fairy land 2d(k) boys انسیه احمدی

F3d(T) boys خانم بیتا رشیدی

S3 boys خانم بیتا رشیدی

S3 girls خانم بیتا رشیدی

Fairy land 3b(t) boys خانم جاودان

Fairy land 3c(t) girls خانم جاودان

Fairy land 4b(t) girls خانم جاودانFairy land 4D(t) boys خانم جاودان

Fairy land 4b(t) girls خانم جاودان

Hether 1a(1) girls خانم خسروی

Hether 1a(2) boys خانم خسروی

Hether 2b(2) boys خانم خسروی

Heyther1b(2)) boys زینلی زاده

Fairy land 3a (k) boys خانم عفت سلطانی

Fairy land 3F , 4a (k) girls خانم عفت سلطانی

 

نمرات مهندس حصیبی (MCSA)

mcsa .T.hassibi